Wim De Saeger

Wim De Saeger

Energy monitoring expert en sustainable building sollutions.

Na het piekoliemoment ligt het tijdperk van goedkoop en onbekommerd verbruiken van olie en gas momenteel achter ons. Het is niet alleen moeilijker en duurder om deze grondstoffen te ontginnen, maar ook de nadelen en potentiële extra kosten van op olie gebaseerde economieën worden meer en meer gemeengoed.

Gelukkig zijn de kennis en technologie voorhanden om een verandering mogelijk te maken. Dit is echter niet zo gemakkelijk en het is juist bij dit proces dat ik mijn kennis en kunde wens in te zetten.

Mijn sterktes zijn mijn uitgebreide ecologische kennis en de kunde om anderen deze complexe materie op een eenvoudige manier over te brengen. De juiste informatie geeft immers perspectief om mee te kunnen werken aan een duurzame oplossing. Maar ik heb ook geïnvesteerd in de kennis van technologie, informatica en procesmanagement. Ook dit is nodig om duurzaamheid echt te kunnen verankeren. Deze 2 fundamentele pijlers, kennis en kunde, kunnen duurzaam comfort en levenskwaliteit in de toekomst garanderen. Ze zijn nodig om het socio-economisch veranderingstraject dat onze maatschappij momenteel aan het ondergaan is tot een goed einde te brengen.

Mijn belangrijkste waarden zijn Tover:
Toewijding, Originaliteit, Vrijheid, Efficiëntie en Rechtvaardigheid.