Het Pandschap in Mechelen

Waar MechCiCo zich tot nu toe op leegstaande publieke gebouwen focuste, kijken we als vervolgtraject naar de leegstaande woningen en koppelen we duurzaamheid aan een sociale doelstelling. Het doel van het toekomstig Mechels Pandschap is duurzame, betaalbare renovaties uit te (laten) voeren waar ontzorging van de eigenaar centraal staat. Hierdoor creëren we een bijkomend sociaal huuraanbod voor mensen in een kwetsbare situatie. Deze werking startte 3 jaar geleden in Gent (info) en nu willen we dit model ook in Mechelen opgestart krijgen.

In een notendop trachten we de eigenaren van leegstaande panden te overtuigen om het te laten renoveren door het Pandschap waarvoor ze ontzorging krijgen, maar komen we overeen om het  vervolgens via het Sociaal Verhuurkantoor te laten verhuren voor minstens 9 jaar. Zo slaan we drie vliegen in één klap: we verduurzamen ons patrimonium, verminderen de noodzaak om nieuwe open ruimtes aan te snijden én we verruimen het aanbod voor sociaal wonen zodat de wachtlijsten kunnen verminderen. 

 

De troeven zijn het aanbieden van een totaal-ontzorgingstraject voor de renovatie aan een all-in investeringskost. Door samenwerkingen met SVK, Energiepunt, … proberen we renovatie-advies, premies en uitvoering zo vlot mogelijk te laten verlopen!

We zien voorbeelden van dit model in Gent, Antwerpen en Brugge. Gelukkig hoeft het warm water dus niet uitgevonden te worden en proberen we zo veel mogelijk van deze voorbeelden te leren. 

Next steps

We zijn momenteel volop aan de slag om de oprichting van het Pandschap te realiseren. We hebben de voorbije maanden een vacature voor het coördinatorschap gelanceerd. Tijdens onze zoektocht kwamen we veel geëngageerde en geïnteresseerde sympathisanten tegen waarmee we nu een ‘Denk-en-Doe-raad’ oprichten. Deze groep aan mensen staat de coördinator bij met raad en daad.

Daarnaast zal het Pandschap een eigen juridische structuur krijgen en mogelijks ook pre-financiering kunnen verschaffen aan de pand-eigenaren. Hier moeten de juridische stappen nog voor gezet worden. Tot slot zal het Pandschap door verschillende werkgroepen van Klimaan verder opgevolgd worden en zorgen we er voor dat de renovaties naast betaalbaar ook zo duurzaam mogelijk worden. We sluiten daarbij lease- en verhuurmodellen voor energiezuinige technische installaties en energiedelen binnen een energiegemeenschap niet uit.

We hopen de oprichting in oktober-november 2021 te finaliseren zodat we in januari 2022 er in kunnen vliegen!

Ben je geïnteresseerd om hier mee je schouders onder te zetten of ken je eigenaren die opzien tegen een renovatie en open zouden staan voor sociaal verhuur? Geef zeker een seintje aan info@klimaan.be .

We houden jullie graag op de hoogte!