Friedl Decock

Friedl Decock

gepassioneerd, geïntrigeerd door de 'commons' als weg naar duurzame en rechtvaardige samenleving

Visie zonder actie = dromen
Actie zonder visie = nachtmerrie
Visie met actie = vooruitgang

->     Visie + samenwerken = vooruitgang

Mijn drijfveer is het helpen bouwen aan een duurzame samenleving.

In mijn werk als bouwfysisch raadgevend ingenieur bij daidalos peutz, kan ik architecten inspireren en ondersteunen bij het ontwerp en de bouw van energie-efficiënte comfortabele gebouwen en wijken binnen de gegeven context van budget, planning, erfgoedwaarden, … met optimalisatiemogelijkheden in de toekomst. Daarnaast hou ik van het geven van beleidsondersteunend advies aan overheden over klimaatactieplannen, visieplannen, duurzaamheidsmeters, … Ook als vrijwilliger zet ik me hiervoor in tijdens de energie-expertengroep van stad Mechelen, de realisatie van de eerste klimaatneutrale wijk in Mechelen en de uitwerking van lage energierenovatieplannen voor vrienden.
Samen met bedrijven betaalbare producten ontwikkelen die het leven comfortabeler, energie-efficiënter en duurzamer maken, vind ik boeiend.

Mijn advies voor duurzame (bijna) energieneutrale en -positieve gebouwen en wijken is gebaseerd op meer dan 10 jaar ervaring, inspirerende gesprekken met klanten, berekeningen en dynamische simulaties.

De filosofie van Jeremy Rifkin geeft aan dat de samenleving gestoeld op de tweede industriële revolutie aan het einde is gekomen, met verschillende crisissen (klimaat, financieel, …) tot gevolg. In plaats van middelen te spenderen om de gevolgen van de crisis op te lappen, kunnen we die beter investeren in een maatschappij die evolueert naar de derde industriële revolutie. Ik zet me graag elke dag in om deze mooie kans te grijpen en de investeringen hiervoor te optimaliseren.

In mijn zoektocht naar oplossingen voor een rechtvaardiger wereld binnen de draagkracht van onze planeet, ben ik terecht gekomen bij systeemdenken. Dit spoor heeft me verder gebracht naar de commons. Een heel boeiende zoektocht.

Ik zou graag een systeemanalyse uitvoeren op ons energiesysteem en grondsysteem. Via co-creatiesessies kunnen we de actoren in het systeem bepalen, de interacties, feedbackloops, ... Eenmaal we het huidig systeem goed begrijpen, kunnen we nadenken wat we het beste veranderen in het systeem om het duurzamer te maken. Dit lijkt me cruciaal om de uitdagingen waarvoor we staan op te lossen. Dit is een vrij grote studie waar alle stakeholders deel van uitmaken. Nu nog zoeken naar een opdrachtgever hiervoor...