Wie zijn we?

Klimaan is een burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, met oog voor het sociale aspect.
Samen met inwoners van Mechelen, de Rupelstreek, het Vaartland, Zemst en de Mechelse oostrand willen we denken én doen rond de thema’s energie, grond, water en lucht.

We willen energie en water besparen, samen groene energie opwekken, afval vermijden door spullen te delen en te hergebruiken, de lokale landbouw promoten, zorgen voor meer bomen en groen, initiatieven nemen voor een gezondere lucht, en nog veel meer. Hiervoor werken we samen met andere verenigingen in Mechelen en omstreken.

Opmerkingen over het videoverslag (zoals het verwijderen of onherkenbaar maken van een beeld) mogen verstuurd worden naar info@klimaan.be

Klimaan Afdelingen

Naast Klimaan Mechelen zijn er ondertussen verschillende lokale Klimaangroepen actief, elk met hun eigenheid. Hieronder heb je toegang tot hun “home-page”. Zemst heeft momenteel nog geen eigen pagina.

Klimaan Organisatiestructuur

De burgerbeweging staat op twee benen: enerzijds is er de vzw, anderzijds heb je de Coöperatieve Vennootschap, die in lokale projecten investeert. Beide organisaties hebben een apart bestuur, maar het belangrijkste overlegorgaan binnen Klimaan is de Klimaanraad, waar afgevaardigden van alle groepen overleggen: bestuur van de vzw, bestuur van de cv, de werkgroepen zoals energie, grond, water en lucht en de lokale groepen. Sinds mei 2021 bestaat het bestuur van Klimaan vzw uit Elise Steyaert, Els Van Besien, Leen Maekelbergh, Bart De Bruyne, Guido Voet, Stijn Vranckx en Patrick Van Assche (voorzitter).

Klimaan Samenwerking

visie + samenwerken = vooruitgang (Naomi Klein)

Een organisatie met een grote diversiteit aan talenten en kennis maakt projecten mogelijk die écht het verschil kunnen maken.

Klimaan wil de lijm zijn tussen verschillende initiatieven, organisaties en burgers. We willen de krachten bundelen. Als eerste stap hebben we bestaande organisaties die bezig zijn met water, grond, grondstoffen, voedsel, lucht en energie in ons Klimaangebied in kaart gebracht. Het valt meteen op dat weinig organisaties in onze buurt werken rond energie. Daarom is onze band met andere burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, via REScoop Vlaanderen, zo belangrijk.

Doe je mee?
Door niets te doen, blijf je een consument, een toeschouwer. Door initiatief te nemen, draag je bij tot een betere wereld.
Klimaan wil het voor iedereen mogelijk maken om zich in te zetten voor een klimaatneutrale samenleving. Wil je je engageren voor een eenmalige kleine taak of voor langere duur? Iedereen is welkom.
Hoe dit vorm krijgt, kan jij nog mee bepalen!

Samenwerking met lokale organisaties

 

Samenwerking met andere Rescoops.