Het Pandschap in Mechelen

Waar MechCiCo zich tot nu toe op leegstaande publieke gebouwen focuste, kijken we als vervolgtraject naar de leegstaande woningen en koppelen we duurzaamheid aan een sociale doelstelling. Het doel van het Pandschap Rivierenland is duurzame, betaalbare renovaties uit te (laten) voeren waar ontzorging van de eigenaar centraal staat. Hierdoor creëren we een bijkomend sociaal huuraanbod voor mensen in een kwetsbare situatie. Deze werking startte 3 jaar geleden in Gent (info) en nu hebben we dit model ook in en rond Mechelen opgestart.

In een notendop trachten we de eigenaren van leegstaande panden te overtuigen om het te laten renoveren door het Pandschap waarvoor ze ontzorging krijgen, maar komen we overeen om het  vervolgens via het Sociaal Verhuurkantoor te laten verhuren voor minstens 9 jaar. Zo slaan we drie vliegen in één klap: we verduurzamen ons patrimonium, verminderen de noodzaak om nieuwe open ruimte aan te snijden én we verruimen het aanbod voor sociaal wonen zodat de wachtlijsten kunnen verminderen. 

 

De troeven zijn het aanbieden van een totaal-ontzorgingstraject voor de renovatie aan een all-in investeringskost. Door samenwerkingen met SVK, Energiepunt, … proberen we renovatie-advies, premies en uitvoering zo vlot mogelijk te laten verlopen!

We zien voorbeelden van dit model in Gent, Antwerpen en Brugge. Gelukkig hoeft het warm water dus niet uitgevonden te worden en proberen we zo veel mogelijk van deze voorbeelden te leren. 

Next steps

We zijn momenteel volop aan de slag om de oprichting van het Pandschap te realiseren. We hebben een coördinator en werfleider aangeworven. Tijdens onze zoektocht kwamen we veel geëngageerde en geïnteresseerde sympathisanten tegen waarmee we nu een ‘Denk-en-Doe-raad’ oprichten. Deze groep aan mensen staat de coördinator bij met raad en daad.

Daarnaast is voor Pandschap Rivierenland een eigen juridische structuur gebouwd in de vorm van een coöperatieve vennootschap.  Op 23 December 2021 was de formele oprichting bij de notaris een feit.  De provincie Antwerpen, de stad Mechelen en het SVK hebben een startsubsidie voorzien, zodat Pandschap Rivierenland alle slaagkansen krijgt. Tot slot zal het Pandschap door verschillende werkgroepen van Klimaan verder opgevolgd worden en zorgen we er voor dat de renovaties naast betaalbaar ook zo duurzaam mogelijk worden. We sluiten daarbij lease- en verhuurmodellen voor energiezuinige technische installaties en energiedelen binnen een energiegemeenschap niet uit.  Het netwerk van Klimaan kan Pandschap Rivierenland blijven voeden met een permanente instroom aan nieuwe panden die kunnen gerenoveerd worden voor sociale verhuur en met vernieuwende inzichten hoe we best de pandeigenaars ontzorgen en laten innoveren tot duurzame klimaatbestendige sociale woningen.

Ben je geïnteresseerd om hier mee je schouders onder te zetten of ken je eigenaren die opzien tegen een renovatie en open zouden staan voor sociaal verhuur? Geef zeker een seintje aan info@klimaan.be .

We houden jullie graag op de hoogte!

 

Met de steun van Vlaanderen Circulair