Luc Verdickt

Luc Verdickt

We hopen op een veilige toekomst voor ons eigen kleindochtertje maar ook voor alle andere (klein)kinderen in de wereld.  Laat ons dat samen realiseren door elk een steentje bij te dragen.  Graag wil ik dat doen door o.m. onze Klimaanverenigingen op boekhoudkundig en fiscaal vlak te ondersteunen.