Steven Laurijssen

Steven Laurijssen

Number cruncher, algemene duurzaamheid

Vanuit mijn technische achtergrond, maar ook vanuit mijn socio-ecologisch inzicht wil ik projecten mee ondersteunen. Alles wat we nodig hebben, is voorhanden, maar het komt erop aan de puzzel uiteindelijk juist in elkaar gepast te krijgen. Zo wil ik werken aan een toekomst waarin degenen, totnogtoe zonder stem, mee zeggenschap krijgen!