De Grond der Dingen: Commons heruitgevonden!

Beschrijving

Op Grond Van Samenwerking, een mooiere boektitel kunnen wij ons alvast niet inbeelden. Dirk Holemans (Oikos) komt o.a. dit recente boek toelichten op Soirrée Carré. Dit is een reeks interessante lezingen, georganiseerd door de Grond Der Dingen (Arsenaal/Lazarus) en deze sessie, ‘Commons Heruitgevonden’, ligt ons wel heel nauw aan het hart… We mogen als Klimaan dan ook een korte toelichting geven. Inschrijven is de boodschap.

SOIRÉE CARRÉ #5
Op grond van samenwerking: Commons heruitgevonden 

In februari verwelkomen we Dirk Holemans van denktank Oikos die hun publicatie ‘Op grond van samenwerking’ zal presenteren. Tijdens deze vijfde Soirée Carré gaan we op zoek naar nieuwe, meer solidaire manieren om met grond en wonen om te gaan.

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. Door ondoordacht ruimtegebruik en de fixatie op ieder zijn eigen lapje grond of woonst, hebben we onze open ruimte bijna helemaal opgegeten en werd goed wonen ondertussen voor velen onbetaalbaar.

Hoog tijd dus voor een andere aanpak. Die vind je in de Oikos-publicatie ‘Op grond van samenwerking’, die focust op praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Deze initiatieven tonen alternatieven voor de klassieke vermarkting. Bij deze voorbeelden van gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons. Dit boek richt zich tot een brede groep van praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe, meer solidaire manieren om met grond en wonen om te gaan. En die zijn er in overvloed: denk aan in ere herstelde trage wegen, die fungeren als veilige en mooie verbindingen voor de zwakke weggebruiker; aan wooncoöperaties waar je als aandeelhouder zorgeloos kan wonen met een levenslang woonrecht; aan stichtingen als De Landgenoten die kostbare landbouwgrond uit de markt halen en die tegen een eerlijke prijs ter beschikking stellen van bioboeren.

Na de lezing is er naar goede gewoonte tijd voor interactie en gesprek onder leiding van Deep Democracy coach Ylva Berg.

do 7 februari om 20u
Zaal Dodoens – Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65, 2800 Mechelen

Deelname is gratis, maar schrijf je vooraf in (beperkt aantal plaatsen). Deelnemers van Soirée Carré mogen de dag zelf ook het museum gratis bezoeken tussen 10u en 22u.