Warme Winteravond in Mechelen: Nooit nog stil

Categorieën: ,

Beschrijving

Geluidshinder komt na roken, overgewicht en fijn stof op de vierde plaats als risicofactor voor ziektelast door milieu-invloeden in Vlaanderen. De kosten verbonden aan geluidshinder zijn 1,6 miljard euro per jaar. Geluid veroorzaakt een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Omgevingslawaai heeft een negatief effect op gesprekken tussen mensen en bemoeilijkt op die manier sociale relaties. Het kan de oorzaak zijn van een verstoorde slaap waardoor je sneller ziek wordt, je je moeilijker kunt concentreren en meer vatbaar bent voor een depressie.

Natuurgebieden binnen en buiten de stad kunnen een oase van stilte zijn. Een natuurlijke omgeving kan verplaatsingen met fiets, te voet, met de deelstep,… stimuleren. Actieve mobiliteit promoten om geluidsoverlast tegen te gaan hangt samen met de belevingswaarde van de publieke ruimte. ‘Groen’ kan ook de perceptie van aanwezige geluidshinder verminderen. Een groene haag en andere natuur (zoals vogels) rond een schooldomein kunnen het verkeerslawaai van de drukke weg in de buurt filteren.

 

Organisatie: Natuurpunt Mechels Rivierengebied, Kern Mechelen, Klimaan, Het Predikheren, Mechelen Klimaatneutraal, Regionaal Landschap Rivierenland