Een Klimaan-initiatief respecteert de draagkracht van de aarde door …

  • helder uit te leggen wat de draagkracht van de aarde is en welke impact wij daar op hebben
  • de hoopvolle boodschap uit te dragen dat de mens in staat is om zorg te dragen voor de aarde en voor onze commons, door samenwerking en goede afspraken
  • burgers, organisaties, overheden… te verenigen om samen te werken aan structurele oplossingen voor een samenleving die de draagkracht van de aarde respecteert

Benieuwd naar wat we met ‘commons’ bedoelen en waar deze ideeën vandaan komen? Lees hier verder!