Een klimaaninitiatief kijkt naar het totaalplaatje

 

  • door hefbomen te creëren binnen verschillende verweven domeinen, zoals energie, voeding, luchtkwaliteit, en vanuit verschillende perspectieven, zoals economisch, ecologisch en sociaal
  • door burgers te verbinden met een netwerk van verenigingen van experten, doeners, denkers,… door elkaar wederzijds te versterken
  • door concrete, haalbare projecten te realiseren die een positieve impact (gezondheid, …) teweegbrengen
  • door op een inspirerende hoopvolle manier de mindset te veranderen
  • door de nieuwe generatie een stem te geven
  • door duidelijk en zichtbaar te zijn voor de mensen
  • door de situatie van de commons publiek toegankelijk en transparant te maken