Een klimaaninitiatief mobiliseert burgers een lokale duurzame samenleving te creëren

  • door laagdrempelig te zijn omdat elke bijdrage telt en elke stem telt ( 1 + 1 > 2)
  • door concrete handvaten te geven aan mensen die iets willen doen, maar niet weten wat en hoe = instapklaar
  • door bij te dragen aan concrete, maatschappelijk relevante projecten/initiatieven en mee de vruchten te plukken
  • door ze beslissingsrecht/kracht te geven; door ze mee te laten wegen op lokale beleids-, bedrijfs- en particuliere beslissingen
  • door ideeën te laten rijzen en reizen
  • door kinderen te bereiken met deze boodschap en dit in samenwerking met de scholengemeenschap (Milieu-opvoeding op school (MOS))