Een Klimaan-initiatief geeft energie, doordat we samen zinvolle dingen doen

  • door elkaar en anderen te inspireren
  • door goesting te geven en goesting te krijgen
  • door eigenheid te respecteren
  • door samen te werken aan maatschappelijk relevante vooruitgang
  • door ieders kwaliteiten tot zijn recht te laten komen

Dit weerspiegelt onze motivatie, waarom we met veel plezier meewerken aan Klimaan.