Scholen als EnergieGemeenschap

(kortweg SEG) Een project van Klimaan vzw

Samen energie opwekken, opslaan en met elkaar delen, als school, met de buurt en de gemeente.

Scholen zijn een herkenbaar punt in de wijk. Wij zien scholen dan ook als de plaats om energiegemeenschappen uit te bouwen. Met ons project Scholen als Energiegemeenschap (SEG) zetten wij acties op binnen en buiten de schoolmuren en zetten we de leerlingen aan om hun inzichten te delen met hun ouders aan de keukentafel. Zo werken we stap voor stap aan het energiesysteem van de toekomst.

SEG eens Watt!

Met ‘SEG eens Watt!’ bieden we educatieve pakketten aan in de klas en zetten we acties op in de school over energie besparen en energie opwekken. De leerlingen zijn hierbij cruciaal als de ambassadeurs om hun ervaringen van tussen de schoolmuren over te brengen tot aan de keukentafel: De leerlingen als lokale Energiehelden.  We moedigen hen aan hun energieverbruik ook thuis op te volgen.

Zon in de buurt

Maar we gaan breder. We werken aan een manier om de bredere gemeenschap te betrekken, met de leerlingen als moderator en de school als amfitheater. We richten ons dus niet enkel op de schoolgemeenschap zelf maar ook op de buurtbewoners van de wijk er rond of inwoners van de gemeente.

We bouwen verder op Energiehelden, zo worden er energieparty’s opgezet in de wijk. Met Zonnewijzer bieden we een groepsaankoop zonnepanelen aan. En via de coöperatie kunnen buurtbewoners aandeelhouder worden van een collectieve installatie op het dak van de school. 

 EnergieGemeenschappen

Tegelijkertijd kijken we verder en richten we onze blik naar het energiesysteem van de toekomst. We bouwen aan een energiegemeenschap, waar we samen energie opwekken, opslaan en met elkaar delen. De lokale gemeenschap wordt mee betrokken in de uitwerking van de energiegemeenschap en ze wordt aangemoedigd om zelf een rol op te nemen en daarbij ook te delen in de winsten.

Samen met het bestuur en scholen in de gemeente Bonheiden willen een eerste SEG opstarten. Met dit projectidee werd Klimaan vzw samen met energiecoöperatie ZuidtrAnt en cohousing Sint-Gummaar geselecteerd door de Provincie Antwerpen en Kamp C  in het kader van het InterReg North-West Europe project ter CvPP (Community based Virtual Power Plant).

Onze partners

Met steun van