Mest vervuilt nog steeds onze rivieren

Mest vervuilt nog steeds onze rivieren

Te veel aan nitraat 

Nog steeds wordt de nitraatnorm in onze Vlaamse rivieren overschreden. Dit blijkt uit rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landbouwmaatschappij. Dit is slecht nieuws voor de dieren en planten die afhankelijk zijn van dit water. Maar ook ons drinkwater heeft er onder te leiden.

Bij maar liefst 28 procent van de meetpunten werd er een teveel aan nitraten aangetroffen. Het opzet van het laatste mestactieplan was nochtans om deze ‘rode punten ‘ terug te dringen tot 5 procent. Vooral de IJzer en de Leie in West-Vlaanderen en de Maas in Limburg scoren slecht. Logisch ook, want in deze streken wordt er intensief aan landbouw gedaan.

Waar loopt het mis?

De laatste jaren werd er vooral gecontroleerd op dierlijk mest. Het feit dat ook kunstmest, vooral gebruikt bij het telen van groenten,  bijdraagt aan het vervuilen van het grond- en oppervlaktewater met nitraten, werd wat uit het oog verloren. Ook een zeer droge zomer zorgde ervoor dat de meststoffen onvoldoende werden opgenomen door de bodem en de gewassen.

Tijd voor een nieuw mestactieplan

Een eerste mestactieplan werd reeds onder impuls van Europa opgesteld in 1991. Vlaanderen scoorde toen, net zoals vele andere Europese landen, slecht op waterkwaliteit. Er golden vanaf toen strengere regels voor de productie, opslag, gebruik en transport van mest. Het voorlopig laatste en vijfde mestactieplan dat in het najaar van 2015 van kracht ging, was al een pak strenger voor vooral de akkerbouw en de veeteelt.

Door het aanhoudende probleem  van een teveel aan nitraten (en fosfaten) in onze wateren zal er een nieuw mestactieplan in voege treden vanaf 2019. Er zullen dus nog strengere controles volgen. Zo meldt minister van landbouw Joke Schauvlieghe.

Meer info vind je op:

https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2017-2018