Aandeelhouders gezocht:  Het parcours van Klimaan cvso in 2019

Aandeelhouders gezocht: Het parcours van Klimaan cvso in 2019

 

“Collega’s, hoeveel aandelen laten we toe per persoon?” De discussie begint. Zoals altijd correct, luisterend naar elkaar, een grapje tussendoor, argumenten voor het één en het andere, maar toch relatief snel een consensus… We zijn enkele weken voor het eerste infomoment voor de inwoners van de gemeente Bonheiden. Tijdens de avondlijke Raad van Bestuur zitten de bestuursleden en de adviesraad van Klimaan cvso samen en bespreken er de verdere aanpak van het Bonheiden-project.

Tijdens zo’n  Raad van Bestuur voel ik meestal de vermoeidheid van een daglang werken niet. In tegendeel, het geeft me energie en veel goesting. Vaak te veel energie waardoor ik bij het thuiskomen niet dadelijk kan slapen en nog de besproken ideeën verder wil uitwerken. Ook deze bewuste RvB.
“1 aandeel per persoon” is er beslist. Het betekent dat we 350 personen moeten overtuigen om aandeelhouder te worden van Klimaan cvso. Honderden personen… en liefst vooraleer de factuur van de partners onze richting uitkomt. Hoe gaan we dat doen? Het begin van één van onze meest ambitieuze projecten van 2019.

Succes!

Gelukkig staat de RvB er niet alleen voor. Gesteund door de hele Klimaan-beweging (Klimaan vzw + Klimaan cvso) beginnen we vol goede moed aan onze opdracht. Net voor de infomomenten in Bonheiden en Rijmenam (september 2019) openen we de website en kunnen de eerste personen zich aanmelden. Die eerste aandeelhouders zien binnenstromen is enorm bevredigend. Binnenstromen is ook wel het juiste woord want dankzij onze IT’ers krijg ik een mail bij elke nieuwe inschrijving. De eerste dagen volg je het dagelijks, nee uurlijks op uit puur enthousiasme. De infomomenten in Bonheiden en Rijmenam leveren al dadelijk 98 aandeelhouders op. Wat een succes! Maar… we hebben er veel meer nodig…

Paniek?

De komende dagen komen er druppelsgewijs nieuwe personen bij. Half oktober hebben we 124 aandeelhouders. Niet slecht na anderhalve maand, maar we hebben er wel honderden nodig… Toch is er (nog) geen reden tot paniek want een nieuwe versnelling is in zicht. Na anderhalve maand voorrecht voor de Bonheidenaars zetten we de poorten open voor het grote publiek. We publiceren en communiceren naar iedereen die we kennen. Iedereen kan aandeelhouder worden. De Klimaanbeweging zelf zorgt voor een opstoot en onze wervingsacties op de jaarmarkten van Bonheiden en Rijmenam leveren publiciteit (zelfs op RTV) en extra aandeelhouders op. Half november zitten we op 218.

Ik begin me een beetje zorgen te maken. De zonnepanelen in Bonheiden zijn ondertussen al even geïnstalleerd en de keuring komt eraan. En zoals verwacht wordt de factuur aangekondigd. 218 aandeelhouders, nog 132 te vinden.

Gelukkig Nieuwjaar !

Wat er de laatste anderhalve maand van 2019 gebeurt, is me nog niet helemaal duidelijk. Zonder grootse informatiecampagnes (toch niet waar ik weet van heb), zonder iets anders te doen dan we al deden, kwamen er elke dag meerdere nieuwe aanvragen binnen. Of dit aangezet is door mond-aan-mond reclame van leden, vrienden en families of door de vele Klimaanactiviteiten in november en december weet ik niet. Het feit is wel dat we de 132 gevonden hebben in die laatste anderhalve maand. En zelfs nog meer. We eindigen het jaar met 372 (!), jawel 372 aandeelhouders. Op een kleine 4 maanden tijd hebben we het benodigde kapitaal opgehaald en een basis gecreëerd voor verdere projecten. Ons recept werkt en proeft naar meer. Laat 2020 maar komen!

Aan iedereen die hier heeft aan meegewerkt en alle aandeelhouders van Klimaan cvso hartelijk dank en een Gelukkig Nieuwjaar.