Inhuldiging ‘Anker tegen armoede’ in Willebroek

Categorie:

Beschrijving

PARIJS, 17 OKTOBER 1987
Op initiatief van ATD Vierde Wereld kwamen meer dan 100.000 mensen samen om een gedenksteen in te huldigen. Het opschrift luidt als volgt: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen” (Joseph Wresinski).

WILLEBROEK, 17 OKTOBER 2019
In navolging van de Steen in Parijs, zijn erover heel de wereld replica’s ingehuldigd. Kunstenaar Dirk Cortebeeck heeft in overleg met ATD Vierde Wereld en Gemeente Willebroek het anker ontworpen. De officiële inhuldiging vindt plaats op 17 oktober 2019 in het Brouwershof (tegenover de bibliotheek). Meer info: www.atd-vierdewereld.be