Waardig werk, met respect voor de aarde en haar draagkracht

Categorie:

Beschrijving

VRIENDSCHAP MET DE NATUUR WERK – t !

Er is nog werk”, schrijft in zijn gelijknamig boek Luc Cortebeeck, in vroeger tijden ACV secretaris en voorzitter van de IAO – Internationale Arbeids-Organisatie.Ondanks de vrees voor de technologische ontwikkelingen, die arbeid zouden vernietigen, is er dus nog werk (aan de winkel). Jobs, Jobs, Jobs, schreeuwen vele regeringen, om de samenleving overeind te houden en de sociale zekerheid betaalbaar. Maar jobs, jobs, jobs mogen toch ook een internationale verdeling inhouden en een betekenisvolle inhoud waarborgen?  Of…? En daar horen naast eerlijk loon, ook voldoening in het werk zelf, groeps-verbondenheid en de zinvolheid van productie en producten bij én de ontplooiing van eigen creatieve mogelijkheden. En vandaag meer dan ooit respect voor de draagkracht van de aarde en het klimaat. Er wordt door de huidige arbeidsorganisatie veel verwoest, zowel mensen (burn-outs, …) als het klimaat en de aarde… Ook dat is een kost aan de samenleving die momenteel in kortzichtigheid, niet wordt verrekend. Mogen wij nog dromen van werk in vriendschap met de natuur? Ja,’t werk-t!!!

Zaterdag 29 febr. komt van 10 tot 12 uur Luc Cortebeeck spreken over “Er is nog werk en er is nog werk aan de winkel”.
Van 15 tot 17 uur horen wij diverse getuigen over hun visie op werken in combinatie met de eerbied voor moeder aarde en haar draagkracht.
Om 19 uur wijdt ons een film nog sterker in het thema werk in.

Deze dag kadert in het vastenweekend van de CBB, waarin stil wordt gestaan bij maatschappelijke uitdagingen. Het vastenweekend kan in zijn geheel, maar ook in de afzonderlijke stukjes gevolgd worden.

Inlichtingen: Maria Vanschoonlandt telf. 03 886 73 80; email Maria.vanschoonlandt@telenet.be.