Dit evenement is voorbij

Delende Buurt Nekkerspoel

Start
20/12/2021 17:30
Einde
20/12/2021 20:00

Categorie:

Status

Details

Autodelen.net en Klimaan hebben een lokaal project deelmobiliteit ingediend voor de wijk Nekkerspoel.  Met dit project willen de projectpartners de buurtbewoners uit de bewuste wijk uitdagen om 60 dagen de wagen aan de kant te laten staan ten voordele van duurzame mobiliteitsalternatieven. In ruil mogen de buurtbewoners van de wijk voordelig een waaier aan duurzame alternatieven uittesten: van deel(bak)fietsen en de trein tot autodelen en carpoolen. Door de (vaak nog ongekende) vervoersmiddelen aan de levende lijve te ervaren, wordt de overstap aantrekkelijker. Bovendien wordt met de hele buurt een traject afgelegd, waardoor buurtbewoners elkaar kunnen steunen en warmmaken om het nieuw verplaatsingsgedrag vol te houden.

De doelstelling van het project is drieledig:
·        Het bewustmaken van de hele wijk over de alternatieven en de voordelen van auto-,   fiets- en stepdelen .
·        Het activeren van buurtbewoners om de uitdaging aan te gaan en gedeelde mobiliteit te testen. Hiermee mikken we op burgers die het autodelen overwegen (overweging fase van  gedragsverandering). Het eigenhandig testen en de ondersteuning op maat beoogt hen over de streep halen om de stap naar deelmobiliteit (definitief) te zetten.
·        Het warmmaken van de buurt voor gedeelde mobiliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers na afloop van het project. De positieve ervaringen met deelmobiliteit, moet de mindset van de bredere buurt verder positief beïnvloeden en een zaadje planten voor de transitie van autobezit naar -gebruik.
Rol van Ambassadeurs
Doorheen het hele project is de rol van ambassadeurs en mond-aan-mond reclame cruciaal. Voor het meekrijgen van de buurt is het oprichten van een ambassadeursnetwerk cruciaal. Dit zal vertrekken vanuit (het netwerk) van vrijwilligers van Klimaan en Autodelen.net. Er worden momenteel nog bijkomende communicatiepartners gezocht in de wijk (handelaars, verenigingen, ouder/wijkcomités).
Indien je geïnteresseerd ben of je weet andere binnen je organisatie die de rol van ambassadeur kunnen opnemen, neem dan contact op met ine@autodelen.net of patrick.vanassche@klimaan.be.
Stip alvast 20 december, 17u00  aan in je agenda. Dan komen we in zaal Papenhof met jullie, ambassadeurs, een eerste keer samen om te kijken wat er leeft en hoe we jullie buren overtuigen om mee te doen aan het project.