Natuurpunt Warme Winteravonden – Open ruimte in versnelling

Beschrijving

Open ruimte en natuur zijn een schaars, maar kostbaar goed. Zeker in stedelijk gebied zijn deze broodnodig voor de leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Dankzij de nieuwe tuinen en parken, opengelegde vlieten en de opengemaakte Dijle krijgt de groeiende stad Mechelen meer ademruimte. Nog heel wat ambitieuze projecten die open ruimte en natuur een flinke boost willen geven, zijn in en rond de stad in beweging.

Deze avond krijg je een blik achter de schermen van het Mechels Nationaal Park en het strategisch project ‘Open ruimte in en om Mechelen’.

Sprekers

Myrtle Verhaeven (ORIOM)
Myrtle Verhaeven werkt ondertussen 3 jaar als projectcoördinator van het strategisch project ‘Open Ruimte in en om Mechelen’ (ORIOM). Het doel van ORIOM bestaat erin de nog resterende open ruimte en waardevolle landschappen in en rond Mechelen te beschermen, en waar mogelijk te versterken en te verbinden. Dit realiseren doet ze door samen te werken en krachten te bundelen. In haar vrije tijd is ze actief als vrijwilliger bij Natuurpunt Mechels Rivierengebied, volgt ze allerhande cursussen en lezingen met duurzaamheid als gemeenschappelijke deler en is ze elke week wel ergens op pad in een natuurgebied.

Patrick Princen (Schepen Natuur- en Groenontwikkeling)
Begin dit jaar werd hij schepen van openbare ruimte en groenontwikkeling in Mechelen en aan ambitie ontbreekt het Patrick Princen allerminst. De Muizenaar zet zich al decennialang in voor de natuur en steekt zijn droom voor de realisatie van een Nationaal Park niet onder stoelen of banken. Over een paar jaar moeten onze vele kleine natuurgebieden één groot geheel vormen, dat onze stad zuurstof en verkoeling geeft bij hoge temperaturen en dienst doet als natuurlijke regenwaterbuffer. Waar de biodiversiteit alle kansen krijgt en Mechelaars rust en ontspanning vinden. Wanneer Patrick niet in zijn kantoor op het stadhuis is, fietst hij waarschijnlijk ergens rond in Mechelen, want aan politiek doet hij van op het terrein zelf. Het meest in zijn nopjes is Patrick wanneer hij een dagje kan meedraaien met de vuilkar, de groendienst of het inspectieteam van de ondergrondse rioleringen.

Bert Delanoeije (Natuurpunt)
Diensthoofd beheer Natuurpunt & Voorzitter Groen Mechelen

Programma

19u30 – 20u00 bar
20u00 – 22u00 lezing
22u00 – 22u30 bar

Organisatie: Natuurpunt

Deze lezing is de 2de uit een reeks van 6. Het totaaloverzicht vind je hier.
Het format werd gebasseerd op het gelijknamige concept van onze goede vrienden van VHM.
Deze reeks kwam tot stand in nauwe samenwerking met KlimaanMest en RLRL.

Gesubsidieerd door Mechelen Klimaatneutraal.