Webinar Landbouw & Bodem: experts en boeren aan het woord

Categorieën: ,

Beschrijving

Een vruchtbare bodem is het begin van een gezonde landbouw.

Gewassen en bodemleven vinden in een veerkrachtige bodem niet alleen hun voeding maar ook bescherming tegen ziekten en plagen. Maar vandaag zijn vele bodems uitgeput door chemische inputs, onaangepaste bodembewerking en onvoldoende vruchtwisseling. Het humusgehalte gaat achteruit en daardoor ook de structuur en het bufferend vermogen van het bodemleven.

Door herstellend bodembeheer krijgen bodems opnieuw de veerkracht die herstellende landbouw en herstel van ecosysteemdiensten nodig heeft? Koen Willekens werkt aan het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) rondom bodemvruchtbaarheid. Vandaag werkt hij onder meer aan een Europees pilootproject om 50 ha om te schakelen naar agroforestry.
Welke lessen trekt hij uit zijn jarenlange ervaring?

Welke ervaring hebben boeren Souliman Diraa en Johan D’Hulster te vertellen?
Dat kom je te weten tijdens de webinar op 30 maart om 19u via Zoom.
Schrijf je in via dit inschrijvingsformulier.