Agrarisch cohousing project ‘De Scherpen Horinck’

Agrarisch cohousing project ‘De Scherpen Horinck’

Uitnodiging Infomoment 15/12

We gaan op zoek naar meer medebewoners en meer activiteiten!

De huidige hertenboerderij Parkcoplus, aan de Grote Heide in Leest, bestaat al 27 jaar maar daar komt verandering in. Het cohousing project ‘De Scherpen Horinck’, gekoppeld aan agrarisch geïnspireerde initiatieven, is er van start gegaan. De huidige boerderij wordt afgebroken en maakt plaats voor een aantal woonunits, gemeenschappelijke ruimtes, nieuwe stallingen en boerderij, de verdere uitwerking van de al bestaande plukboerderij ‘Onzen Hof’ en een aantal bed & breakfast kamers.

“Momenteel verkopen we al jaren lekker hertenvlees en nevenproducten (zoals geweien en huiden), organiseren we verjaardagsfeestjes en rondleidingen op de hertenfarm en hebben we een goede samenwerking met Mechels Natuurlijk, Groene Zorg, VLM, het Mechelens stadsbestuur, Lokale Voedselstrategie, Duurzaamheidsas, Mechelen Klimaatneutraal en de toeristische diensten”, zegt Cisse Vleminckx, edelhertenboer en bezieler van het project. “Er zijn echter veel meer mogelijkheden met deze 12 hectare aan terreinen. De bestaande plukboerderij kan nog worden uitgebreid, we bekijken de mogelijkheid van onder andere een voedselbos, een speelbos, beheer van de perceelsranden, workshops,…
De cohousing zal bestaan uit individuele units waarbij ieder gezin zijn eigen keuken, badkamer, slaapkamers en leefruimte zal hebben maar met een gemeenschappelijke ruimte in het midden. Net zoals bij een appartementsgebouw zetten we een ‘vereniging voor mede-eigenaars’ (of VME) op, alleen zijn bij ons de individuele delen kleiner en de gemeenschappelijke groter.


De gemeenschappelijke of polyvalente ruimte kan gebruikt worden om regelmatig samen te eten met de bewoners of andere activiteiten in te organiseren zoals workshops of lezingen. Een buurtwerking wordt bekeken. Verder zullen ook de wasplaats, een logeerkamer, de tuin en een werkplaats gedeeld worden met de bewoners.”

“We hebben een voorontwerp van de nieuwe gebouwen opgesteld met architectenbureau ARAS uit Mechelen en houden rekening met de BEN-norm (bijna-energieneutraal). Het ontwerpen van de gemeenschappelijke ruimtes en ook de individuele wensen voor de units zorgen voor leuke uitdagingen. We hebben al een werkgroep met mensen die hier willen komen wonen of een project willen opstarten. Door het project zelf op te zetten en op te volgen, sparen we ook de kosten van een projectontwikkelaar uit.
Om echter genoeg mensen te hebben om alle units te bezetten willen we meer geïnteresseerden aantrekken en daarom organiseren we op zondag 15 december om 10u30 een infosessie in het Dorpshuis in Leest met aansluitend een bezoek van de terreinen op de Grote Heide 31.
Verder is er zeker ook nog ruimte voor geïnteresseerden aan andere agrarisch-, ecologisch-, of sociaal geïnspireerde projecten die zouden kunnen aansluiten aan ons cohousing project, ook door mensen die hier niet zouden komen wonen.”


Contactpersoon: Cisse Vleminckx, tel 0486 85 68 54, cisse.vlemincxk@telenet.be
Facebookpagina: De Scherpen Horinck
Persmoment: zondag 8 december 14u00, aansluitend buren infomoment om 14u30

Klimaan wint de Milieuprijs in Sint-Katelijne-Waver!

Klimaan wint de Milieuprijs in Sint-Katelijne-Waver!

Door Kris De Cree

Vrijdag avond 22/11/2019 waren we met een toffe bende Klimaners van Klimaanno (Noord-Oost) aanwezig op de uitreiking van de “Katelijnse Keien” 2019.

Sint-Katelijne-Waver had ons genomineerd voor de “Milieu Kei” en deze hebben we kunnen verzilveren!

Grappig was het om te zien hoe vrijwel onmiddellijk links en rechts de nodige verkennende gesprekken werden gevoerd. Het gaat een leuke avond worden, dat was duidelijk. Dit kan ook niet anders met Klimaners: allemaal doeners met de neus in dezelfde richting, kijkend wat we kunnen verwezenlijken in plaats van aan de zijlijn toe te kijken.

Toen we uiteindelijk hoorden dat we ook gewonnen hadden, stapten we met knikkende knieën het podium op voor een evementenhal vol Katelijnaars!

Maar we mogen ook wel terecht fier zijn. We werken allemaal hard om ook in deze streek de nodige projecten in stelling te brengen rond onze kernthema’s: Gezonde Grond, Lucht, Water en Energie.

  • Zo hebben we de “LED-Op!” actie ook in de rand met succes laten doorgaan, dit was een samenaankoop rond LED-verlichting;
  • We begeleiden de gemeente bij een “Stroomversnellers” project rond het plaatsen van zonnepanelen op één van hun gebouwen gefinancierd met burgerparticipatie. Zo investeren we met z’n allen in een duurzame toekomst en plukken we er ook de vruchten van;
  • We hebben een infomoment “Groener de Baan Op” georganiseerd rond elektrische (deel)wagens met meer dan 40 deelnemers;
  • … .

We zijn verheugd dat het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver geloof hecht in onze organisatie, de manier waarop we werken en de principes waarvoor we staan.

We zijn er zeker van dat we samen een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de burgers in Sint-Katelijne-Waver. We zullen dan ook zeker kandidaat zijn voor onze schouders te zetten op –hopelijk- toekomstige projecten rond onze kernthema’s waarbij burgerparticipatie gevraagd wordt (natuurlijk de ICA principes volgend), waarvoor we infomomenten en evenementen zullen proberen te organiseren, waar we op zoek gaan naar raakvlakken waar we elkaar kunnen versterken, en zo veel meer.

Samen kunnen we alles aan!

 

bron: https://www.sintkatelijnewaver.be/dit-zijn-de-katelijnse-keien-van-2019

 

Klimaan Meet Mee

Klimaan Meet Mee

 

Krachten bundelen

Sinds september bundelen de werkgroep lucht van Klimaan en Meet Mee Mechelen de krachten om samen te werken aan betere luchtkwaliteit in Mechelen. Meet Mee Mechelen startte in 2017 op met stad Mechelen, luchtkwaliteitsexperten, technische partners en vooral heel wat enthousiaste Mechelaars.

De afgelopen 2 jaar zijn meetcampagnes opgestart met vrijwilligers. Per fiets zijn vier seizoenen aan metingen bij mekaar gefietst die duidelijk in beeld brengen hoe de luchtkwaliteit in de stad Mechelen en doorheen het jaar varieert. De resultaten zie je hier. 

Visietekst in de maak

Dit materiaal wordt nu uitgewerkt in een visietekst met concrete acties om aan betere luchtkwaliteit te werken. Werk je graag mee? Schrijf je in als actief lid voor de groep Lucht of stuur een mailtje naar lucht@klimaan.be!

Met de visietekst willen we de vraag beantwoorden hoe we als burgers en stad lokaal acties kunnen opzetten die het verschil maken en hoe het momenteel met onze luchtkwaliteit is gesteld. Dit document willen we met het stadsbestuur bespreken om te kijken hoe we samen de acties verder vorm geven.

Deze winter

Een eerste stap waar we deze winter werk van willen maken is een Mechelse informatiecampagne rond Slim Stoken om zo de impact van houtverbranding op onze luchtkwaliteit te verminderen.

 

 

De onbewoonbare aarde

De onbewoonbare aarde

Boekbespreking ‘De Onbewoonbare aarde’, van David Wallace-Wells. 

Bij deze temperaturen zal hopelijk iedereen er van overtuigd geraken dat de aarde aan het opwarmen is. Toch zijn er nog steeds mensen die de opwarming van de aarde onderschatten of zelfs niet willen zien of de oorzaken ervan zeker niet willen toeschrijven aan menselijke activiteiten. Voor deze mensen is het boek van David Wallace-Wells een “aanrader”.

In “De onbewoonbare aarde” brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht.  Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden. Vandaar de titel.

Dit boek gaat hoofdzakelijk over de gevolgen van de klimaatopwarming.

Zelfs het meest optimistische scenario ziet er nog heel slecht uit. Met dit boek wil de auteur een alarmistisch signaal geven. Daarvoor gaat hij uit van het meest extreme scenario van een opwarming met 6°C. De gevolgen zijn desastreus en niet voor binnen 100 jaar maar voor binnen 20-30 jaar, dus voor de huidige jonge generatie.

Wallace is geen wetenschapper maar journalist en dat is ook merkbaar in het boek: geen grafieken en tabellen. Maar toch is het rijk aan veel cijfers en feitelijke gegevens. Zijn strategie is om feiten te verzamelen waar geen discussie over bestaat en die mensen zullen wakker schudden  En dat maakt het tot een gitzwart boek. Althans tot blz 172, maar van dan af wordt het zelfs een hoopgevend boek. Daarvoor verwijst hij naar de 70% energie die momenteel bij energie-opwekking verloren gaat waarmee veel meer kan gebeuren. Hij berekende ook dat het klimaatprobleem voor de helft zou opgelost zijn als de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Amerikaan zou zakken naar die van de gemiddelde Europeaan.

Het boek is geen filosofische analyse al doet het natuurlijk wel nadenken. Het neo-liberalisme krijgt er serieus van langs. De vrije markt zal het klimaatprobleem volgens Wallace niet oplossen. Filosofisch wordt hij zeker door te stellen dat het onze overlevingsdrang is die een mix aan maatregelen zal doen ontstaan.

Een vraag die menig lezer stelt bij het bij dit boek is of dit soort lectuur wel de goede politiek is. Als je mensen te bang maakt, komen ze gemakkelijk in een defaitisme terecht. Het gevaar bestaat dat mensen hopeloos worden, verlamd geraken of zelfs apathisch worden en niks meer doen. Nu, dat is zeker niet de bedoeling van de auteur. Maar wel maakt hij overduidelijk dat we zeker niet langer op deze manier verder leven. Het moet zeker anders, misschien ook beter en gezonder … .

De kracht van het boek zit hem erin dat de schrijver probeert angst aan te jagen met iets om er voor te zorgen dat het er inderdaad niet zal komen. En daar kunnen we voor zorgen.  Anders had hij dit boek immers niet geschreven.

Veel leesgenot,

Ludo Keppens

Groep Grond & Grondstoffen werd uit de grond gestampt

Groep Grond & Grondstoffen werd uit de grond gestampt

De groep Grond & Grondstoffen kwam samen op 15 juni in Artenova om de velen ideeën die er leven te concretiseren. De groep heeft nu eenmaal een brede focus, nl.: het behoud en bevorderen van biodiversiteit (aanplanten, ontharden en uitbreiden natuur), lokale (stads-)landbouw (iedereen op 15 min fietsen van lokale biogroenten), circulair gebruik van grondstoffen (deelbare stad & gemeenten) en het ruimtegebruik (infrastructuur en bestemmingen).

De groep besloot om alvast werk te maken van volgende drie uitdagingen:

Ten eerste wil de groep optreden als lijm & plamuursel. Lijm voor het samenbrengen van talloze bestaande initiatieven en verenigingen om gezamenlijk de slagkracht te verhogen. Plamuursel voor de blinde vlekken op te vullen door concrete actie te ondernemen waar nodig. Zo zal er -na het landbouwseizoen- op 9 november 2019 een groot ontmoetingsmoment worden georganiseerd met alle gedetecteerde bestaande initiatieven.

Ten tweede willen we eigenlijk zo snel mogelijk handen uit de mouwen steken. Er zijn veel opties, maar deze zomer steken we van wal met het in elkaar timmeren van stadslandbouwbakken in samenwerking met Citamine. Deze bakken komen in het straatbeeld terecht, in je voortuin of op het dak.

Ten slotte bruisen de ideeën om verder na te denken over ons bouwconcept. Kunnen we via nieuwe technologieën en materialen (bv. 3D-print) een nieuw bouwconcept ontwikkelen dat circulair, betaalbaar, kwaliteitsvol, duurzaam, sneller en mooier is dan de traditionele bouw? In de komende maanden steken we hierover de koppen bij elkaar.