Klimaan Meet Mee

Klimaan Meet Mee

 

Krachten bundelen

Sinds september bundelen de werkgroep lucht van Klimaan en Meet Mee Mechelen de krachten om samen te werken aan betere luchtkwaliteit in Mechelen. Meet Mee Mechelen startte in 2017 op met stad Mechelen, luchtkwaliteitsexperten, technische partners en vooral heel wat enthousiaste Mechelaars.

De afgelopen 2 jaar zijn meetcampagnes opgestart met vrijwilligers. Per fiets zijn vier seizoenen aan metingen bij mekaar gefietst die duidelijk in beeld brengen hoe de luchtkwaliteit in de stad Mechelen en doorheen het jaar varieert. De resultaten zie je hier. 

Visietekst in de maak

Dit materiaal wordt nu uitgewerkt in een visietekst met concrete acties om aan betere luchtkwaliteit te werken. Werk je graag mee? Schrijf je in als actief lid voor de groep Lucht of stuur een mailtje naar lucht@klimaan.be!

Met de visietekst willen we de vraag beantwoorden hoe we als burgers en stad lokaal acties kunnen opzetten die het verschil maken en hoe het momenteel met onze luchtkwaliteit is gesteld. Dit document willen we met het stadsbestuur bespreken om te kijken hoe we samen de acties verder vorm geven.

Deze winter

Een eerste stap waar we deze winter werk van willen maken is een Mechelse informatiecampagne rond Slim Stoken om zo de impact van houtverbranding op onze luchtkwaliteit te verminderen.

 

 

De onbewoonbare aarde

De onbewoonbare aarde

Boekbespreking ‘De Onbewoonbare aarde’, van David Wallace-Wells. 

Bij deze temperaturen zal hopelijk iedereen er van overtuigd geraken dat de aarde aan het opwarmen is. Toch zijn er nog steeds mensen die de opwarming van de aarde onderschatten of zelfs niet willen zien of de oorzaken ervan zeker niet willen toeschrijven aan menselijke activiteiten. Voor deze mensen is het boek van David Wallace-Wells een “aanrader”.

In “De onbewoonbare aarde” brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht.  Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden. Vandaar de titel.

Dit boek gaat hoofdzakelijk over de gevolgen van de klimaatopwarming.

Zelfs het meest optimistische scenario ziet er nog heel slecht uit. Met dit boek wil de auteur een alarmistisch signaal geven. Daarvoor gaat hij uit van het meest extreme scenario van een opwarming met 6°C. De gevolgen zijn desastreus en niet voor binnen 100 jaar maar voor binnen 20-30 jaar, dus voor de huidige jonge generatie.

Wallace is geen wetenschapper maar journalist en dat is ook merkbaar in het boek: geen grafieken en tabellen. Maar toch is het rijk aan veel cijfers en feitelijke gegevens. Zijn strategie is om feiten te verzamelen waar geen discussie over bestaat en die mensen zullen wakker schudden  En dat maakt het tot een gitzwart boek. Althans tot blz 172, maar van dan af wordt het zelfs een hoopgevend boek. Daarvoor verwijst hij naar de 70% energie die momenteel bij energie-opwekking verloren gaat waarmee veel meer kan gebeuren. Hij berekende ook dat het klimaatprobleem voor de helft zou opgelost zijn als de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Amerikaan zou zakken naar die van de gemiddelde Europeaan.

Het boek is geen filosofische analyse al doet het natuurlijk wel nadenken. Het neo-liberalisme krijgt er serieus van langs. De vrije markt zal het klimaatprobleem volgens Wallace niet oplossen. Filosofisch wordt hij zeker door te stellen dat het onze overlevingsdrang is die een mix aan maatregelen zal doen ontstaan.

Een vraag die menig lezer stelt bij het bij dit boek is of dit soort lectuur wel de goede politiek is. Als je mensen te bang maakt, komen ze gemakkelijk in een defaitisme terecht. Het gevaar bestaat dat mensen hopeloos worden, verlamd geraken of zelfs apathisch worden en niks meer doen. Nu, dat is zeker niet de bedoeling van de auteur. Maar wel maakt hij overduidelijk dat we zeker niet langer op deze manier verder leven. Het moet zeker anders, misschien ook beter en gezonder … .

De kracht van het boek zit hem erin dat de schrijver probeert angst aan te jagen met iets om er voor te zorgen dat het er inderdaad niet zal komen. En daar kunnen we voor zorgen.  Anders had hij dit boek immers niet geschreven.

Veel leesgenot,

Ludo Keppens

Groep Grond & Grondstoffen werd uit de grond gestampt

Groep Grond & Grondstoffen werd uit de grond gestampt

De groep Grond & Grondstoffen kwam samen op 15 juni in Artenova om de velen ideeën die er leven te concretiseren. De groep heeft nu eenmaal een brede focus, nl.: het behoud en bevorderen van biodiversiteit (aanplanten, ontharden en uitbreiden natuur), lokale (stads-)landbouw (iedereen op 15 min fietsen van lokale biogroenten), circulair gebruik van grondstoffen (deelbare stad & gemeenten) en het ruimtegebruik (infrastructuur en bestemmingen).

De groep besloot om alvast werk te maken van volgende drie uitdagingen:

Ten eerste wil de groep optreden als lijm & plamuursel. Lijm voor het samenbrengen van talloze bestaande initiatieven en verenigingen om gezamenlijk de slagkracht te verhogen. Plamuursel voor de blinde vlekken op te vullen door concrete actie te ondernemen waar nodig. Zo zal er -na het landbouwseizoen- op 9 november 2019 een groot ontmoetingsmoment worden georganiseerd met alle gedetecteerde bestaande initiatieven.

Ten tweede willen we eigenlijk zo snel mogelijk handen uit de mouwen steken. Er zijn veel opties, maar deze zomer steken we van wal met het in elkaar timmeren van stadslandbouwbakken in samenwerking met Citamine. Deze bakken komen in het straatbeeld terecht, in je voortuin of op het dak.

Ten slotte bruisen de ideeën om verder na te denken over ons bouwconcept. Kunnen we via nieuwe technologieën en materialen (bv. 3D-print) een nieuw bouwconcept ontwikkelen dat circulair, betaalbaar, kwaliteitsvol, duurzaam, sneller en mooier is dan de traditionele bouw? In de komende maanden steken we hierover de koppen bij elkaar.

 

Cohousing “Schwung” op Komet in Mechelen

Cohousing “Schwung” op Komet in Mechelen

Op de site “Komet” tussen de Leuvense vaart en de Ring rond Mechelen komt weldra een nieuw cohousing-project. Een werkgroep ontwikkelt momenteel de ideeën omtrent een nieuw appartementsgebouw. Duurzame huisvesting, sociale cohesie, inclusie en lichter leven zijn sleutelwoorden voor dit project. Voor iedere instapper wordt een eigen appartement voorzien met alle gewenste uitrusting, maar daarnaast zullen er ook heel wat gemeenschappelijke ruimtes zijn die zullen gedeeld worden. De groep denkt momenteel aan een gemeenschappelijke wasbar, een daktuin, een groot terras, een werkruimte, … .

Door het combineren van privé-appartementen met gemeenschappelijke ruimtes in eenzelfde gebouw wordt aangenaam en duurzaam samenleven in de Stad mogelijk. De groep is op zoek naar geïnteresseerden.

Er zijn grote infomomenten gepland in Dienstencentrum Den Deigem, Karmelietenstraat 13, 2800 Mechelen op 2 mei (19u) en 6 juni (19u) en kleine infomomenten bij Vormingplus, Adegemstraat 79, 2800 Mechelen op 26 april (18u), 14 mei (18u).

Cohousing “Schwung” doet ook mee aan de Samenhuizendag op 18 mei 2019. Inschrijven voor de infomomenten doe je via https://cohousingschwung.weebly.com/contact.html

MOVE  YOUR  MONEY

MOVE YOUR MONEY

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn vele mensen zich vragen beginnen stellen over hun bank. Naast de rentevoet, gaan mensen nu meer en meer kijken naar waar hun geld wordt geïnvesteerd en dat is een goede zaak!

Uit een studie van 2017 door de Klimaatcoalitie bleek dat de 4 grootste Belgische banken, tussen 2014 en 2016 voor een hallucinant bedrag van 33 miljard euro in de fossiele industrie investeerden.

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden moet echter 80 procent van de bekende reserves aan fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en gas in de grond blijven. Daarom mag er geen geld meer beschikbaar komen voor bedrijven die inzetten op de ontginning van nieuwe fossiele brandstofreserves en evenmin voor energiebedrijven die het klimaatakkoord van Parijs niet concreet hebben vertaald. Die geldkraan kan beter dicht.

Grote investeerders kunnen daar iets aan doen door bijvoorbeeld hun beleggingen in aandelen van steenkoolmijnen en -centrales van de hand te doen of bedrijfsobligaties van klimaatonvriendelijke bedrijven bij afloop niet meer te hernieuwen.

Maar ook de kleine spaarder kan het heft in handen nemen! We kunnen de grootbanken een ultimatum stellen: trek jullie miljarden weg uit fossiele brandstoffen of … wij trekken ons geld weg bij jullie banken. In het Engels misschien beter verstaanbaar voor de banken:

MOVE  YOUR  MONEY  OR  WE  DO.

Dat is de boodschap van Hart boven Hard, Greenpeace, Fairfin en D’Urgent aan aan KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis. Met de campagne “Move your money” willen zij samen met zoveel mogelijk mensen en organisaties de banken voor een ultimatum stellen. Op www.moveyourmoney.be kan u het ultimatum ondertekenen om uw bank mee onder druk te zetten: zij mag uw geld niet meer investeren in de fossiele industrie. Als uw bank haar beleid niet verandert en in de lijn brengt van het Klimaatakkoord van Parijs, belooft u aan uw bank dat u in het najaar van 2019 uw geld zult verzetten naar een propere bank.

De campagne is nu al een succes. Als de actie nog bekender wordt, vandaar dit artikel, zal het aantal ondertekenaars nog groeien.

Voor diegene die niet kunnen wachten of geloven dat hun bank het roer zal omgooien kan www.bankwijzer.be zeer behulpzaam zijn voor het overzetten van spaarcenten naar een klimaatvriendelijke bank.

Op die site van FairFin kan u nagaan in hoeverre uw spaarcenten niet “fout” zitten. De financiële steun aan de fossiele brandstoffenindustrie vormt immers de echte motor van de klimaatopwarming. Die motor is dringend toe aan een grondig nazicht en revisie.

Daar kan de campagne Move Your Money spoed in brengen. De komende maanden wordt het warmer. Ook voor de banken.

Bron: http://moveyourmoney.be/

Auteur Blogartikel: Ludo Keppens