Natuurpunt Warme Winteravonden – Na-apen van de natuur

Beschrijving

Op dit moment is de klimaatverandering onvermijdelijk. Een globale temperatuurstijging van 2° is zeer waarschijnlijk. Hoewel dit weinig lijkt, gaat dit grote gevolgen hebben voor onze maatschappij zoals hittegolven, intense neerslag met overstromingen en zeespiegelstijging. Hoe gaan we ons aanpassen in de toekomst en kan de natuur ons hierbij een handje helpen? De natuur zal onze bondgenoot vormen in het verhaal van klimaatmitigatie en -adaptatie.

Zo werken stadsbossen verkoelend, slim ingerichte gebieden houden langer water vast, bomen en houtkanten geven schaduw aan vee… Daarnaast vormen de organismen en natuurlijke ecosysteem ook een waardevolle schatkist aan spitsvondige systemen en duurzame oplossingen. Misschien kunnen we in de geniale natuur om ons heen wel de ontbrekende sleutels ontdekken om de globale uitdagingen aan te gaan. Deze avond geeft een overzicht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van ‘nature based solutions’ en hoe we die in de praktijk kunnen brengen in het Mechelse, Vlaanderen en Europa. In een tweede deel laten we ons inspireren door de natuur in onze zoektocht naar innovatieve, groene systemen en technologieën. Na-apen van de natuur!

Sprekers

Tom Andries
Tom Andries is een bioloog van opleiding met een specialisatie in milieuwetenschappen. Reeds voor zijn studies was hij al zeer betrokken bij het natuurbehoud in de Mechelse regio via de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Hij had het geluk om van zijn passie ook zijn werk te maken: sinds 2000 werkte Tom voor Natuurpunt waar hij tot 2011 drie opeenvolgende Europese LIFE natuurprojecten coördineerde met als doel het herstel van moerassen, vijvers, vennen, graslanden en heide. Gedurende deze projecten verwierf hij een uitgebreide kennis over stakeholdermanagement, natuurherstelmaatregelen en eco-hydrologie. Tom was ook betrokken als consulent bij verschillende ruimtelijke processen zoals GRUP, bekkenbeheerplannen, Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 en was lid van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud. Ook leverde hij een bijdrage bij de ontwikkeling van toeristische en recreatieve projecten zoals het wandel(knoop)punten netwerk in (Mechels) rivierenland. Ook lag hij mee aan de basis om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen rond de Beneden Dijlevallei. Deze kennis bracht en brengt hij nog steeds graag over als lector natuurbeheer voor verschillende doelgroepen: geïnteresseerde burgers tot vrijwilligers in het natuurbeheer en ook professionelen in de sector. In 2012 verliet Tom Natuurpunt om deel uit te maken van een internationaal consortium (NEEMO) om Europese LIFE projecten in de Benelux te monitoren. Sinds 2016 coördineert Tom het LIFE Belgian Nature Integrated Project, een Belgisch project dat tot doel heeft om het Europese ecologische netwerk Natura 2000 een boost te geven in België.

Annemie Willemen
Annemie Willemen is een gedreven masterstudente Bio-ingenieur Milieutechnologie. Binnen deze studie vond ze werkelijk haar passie. Een passie voor de fascinerende complexiteit en schoonheid van moeder natuur, maar ook de zoektocht naar innovatieve, duurzame oplossingen om samen te bouwen aan een meer gezonde, gelukkige samenleving.De drive naar hands-on en ondernemende ervaringen zitten Annemie in het bloed. Zo zette ze zich naast haar studie in bij de organisatie Academics For Development (AFD), waarbij ze met een multidisciplinair team samenwerkte aan de participatieve opbouw van een duurzame onderneming in Senegal. Gebeten door AFD, nam ze later ook een bestuursfunctie op binnen deze organisatie, waarbij ze een reeks van wekelijkse workshops organiseerde omtrent sociaal en duurzaam ondernemerschap in België. Graag laat Annemie haar ondernemende kant inspireren met de kracht van natuur. Zo experimenteert ze erop los met schimmels, bacteriën en gisten bij de bio-fabricage cursus die ze volgt bij Glimps. Misschien zit je binnenkort wel op één van haar koffiegruis-gebaseerde krukjes? Maar bovenal gelooft Annemie sterk in het belang van een groene omgeving voor het welzijn van ons allen en tracht ze dit woord zoveel mogelijk te delen.

Programma

19u30 – 20u00 bar
20u00 – 22u00 lezing
22u00 – 22u30 bar

Organisatie: Natuurpunt

Deze lezing is de 5de uit een reeks van 6. Het totaaloverzicht vind je hier.
Het format werd gebasseerd op het gelijknamige concept van onze goede vrienden van VHM.
Deze reeks kwam tot stand in nauwe samenwerking met KlimaanMest en RLRL.

Gesubsidieerd door Mechelen Klimaatneutraal.