Belgen willen meer hernieuwbare energie

Belgen willen meer hernieuwbare energie

Belgen willen dat de overheid een prioriteit maakt van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Daarnaast willen ze dat ons land meer investeert in windmolens op zee en in het algemeen meer moed en langetermijnvisie aan de dag legt in het klimaatvraagstuk. Dat zijn de resultaten van de online volksbevraging over de Belgische klimaatplannen. (bron: Knack)

België moest net als de andere EU-lidstaten een ontwerpplan indienen bij de Europese Commissie, in dit plan staat hoe ons land de klimaatdoelstellingen van 2030 wil halen. Maar de Europese Commissie vond het Belgische plan onvoldoende.

Europa vroeg de lidstaten om ook de burgers bij het opmaken van de plannen te betrekken. Ons land organiseerde daarom een online bevraging. Vanaf 4 juni konden Belgen zes weken lang aan die volksbevraging deelnemen. Meer dan 60.000 mensen deden dat ook.

De resultaten van de bevraging zijn nu verwerkt, en daaruit blijkt dat we meer initiatief van de overheid verwachten in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dat moet een prioriteit worden, zeggen 9 op de 10 deelnemers aan de bevraging. Evenveel deelnemers vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in windmolens op zee en dat het openbaar vervoer en de fiets fiscaal voordeliger moeten worden voor woon-werkverkeer dan de auto.

Er is in België een groot draagvlak voor projecten in hernieuwbare energie. Met Klimaan willen wij ideeën voor de energie van de toekomst omzetten in concrete oplossingen en projecten.

Wil je graag mee investeren in onze energiecooperatie? Lees dan hier meer.

Heb je een voorstel voor een project in hernieuwbare energie of wil je graagmeewerken aan activiteiten als vrijwilliger in onze VZW? Sluit je dan aan bij klimaan.

Gluren bij de buren

Gluren bij de buren

Ben je benieuwd naar andere burgercoöperaties die samen investeren in hernieuwbare energie? Kom dan op 21 september eens een kijkje nemen op de officiële inhuldiging van het zonnedak op het Herentse woonzorgcentrum Oostrem.
Op deze feestelijke opening ben je welkom vanaf 14 uur tot 17 uur. De site van Oostrem (Oostremstraat 26, 3020 Herent) wordt dan opgefleurd met een paar infostands, waaronder Klimaan. 
Een prima gelegenheid om elkaar eens te ontmoeten en te klinken op een zonnige toekomst!

Meer informatie vind je op https://www.ecoob.be/nieuws.php

Investeer je mee in ons eerste project? Infoavonden in Bonheiden en Rijmenam

Investeer je mee in ons eerste project? Infoavonden in Bonheiden en Rijmenam

Groot nieuws: onze burgercoöperatie Klimaan cvso legt binnenkort zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de bibliotheek van Bonheiden. We doen dit samen met onze vrienden van burgercoöperatie ZuidrAnt cvba-so. We kregen daarvoor het vertrouwen van het Bonheidense gemeentebestuur. Zo zetten we, burgers en gemeente samen, een stap naar meer hernieuwbare energie in Bonheiden.

We zijn een burgercoöperatie, dus we hebben burgers nodig om dit project tot een goed einde te brengen. Inwoners van Bonheiden en Rijmenam kunnen mee de zonnepanelen financieren door aandeelhouder van Klimaan cvso (cv = coöperatieve vennootschap) te worden. Dat kan al vanaf 100 euro. Zo word je mede-eigenaar van de installatie en deel je op termijn mee in de winst.

Klimaan cvso en ZuidrAnt cvba-so zullen de zonnepanelen installeren, onderhouden en opvolgen. De elektriciteit die ze opwekken krijgt de gemeente Bonheiden aan een voordelig tarief.

Hoe dit in zijn werk gaat, legden we jullie uit op 2 infodagen in september te Bonheiden en Rijmenam.

Overtuigd van ons verhaal? Koop dan hier een aandeel!

Klimaan in de Klimaatraad van Canvas

Klimaan in de Klimaatraad van Canvas

Canvas laat doeners en denkers uit alle domeinen van de maatschappij aan het woord in de Klimaatraad. Ook Klimaan werd uitgenodigd. Daar zijn wij heel blij mee. Ontdek wat Elise te vertellen heeft over onze burgerbeweging op Canvas.be of op Facebook (4 minuten).

Onze ledendag… door de ogen van Mechelen Blogt

Onze ledendag… door de ogen van Mechelen Blogt

Annick Thienpont van Mechelen Blogt kwam langs op het Klimaatalarm tijdens onze ledendag en interviewde enkele Klimaners. Het resultaat schetst een mooi beeld van enkele activiteiten van die dag, en van wat we te vieren hadden.

Klimaatalarm : het is 5 voor 12

Het was ook letterlijk 5 voor 12 toen zaterdag het klimaatlied weerklonk aan de gele opsinjoor op de Wollemarkt.

Elise Steyaert, de voorzitter van de vzw Klimaan riep het talrijk opgekomen publiek op om onder begeleiding van enkele muzikanten het klimaatlied uit volle borst mee te zingen.  Ook de weergoden leverden hun bijdrage : het stopte prompt met regenen.

We need to wake up

We need to wise up

We need tot open our eyes

And do it now now now

Wat is Klimaan ? 

Klimaan is een nieuwe burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, zonder daarbij het sociale aspect uit het oog te verliezen.  Ze willen samen met de inwoners van Mechelen en de randgemeenten nadenken over en acties uitwerken rond de thema’s energie, grond, water en lucht.

Afgelopen week werd ook de oprichtingsakte van de coöperatie Klimaan bij de notaris ondertekend. 

Steven Laurijssen, voorzitter van de coöperatie : “ Via deze weg kunnen burgers actief mee investeren in projecten voor hernieuwbare energie.  Om coöperant te worden, koop je minstens 1 aandeel van 100 euro.  Elke coöperant heeft 1 stem in de algemene vergadering, en beslist zo mee over de projecten die we zullen ontwikkelen.   Door gebruik te maken van de Tax Shelter kunnen particulieren een belastingvermindering krijgen op het geïnvesteerde bedrag.  Als de projecten later rendabel worden, zal er aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd worden.”

Ledendag

Het klimaatalarm was slechts een onderdeel van een ledendag vol activiteiten.  ’s Morgens verzamelde de organisatie in de wijk Stuivenberg al met leden en sympathisanten op een interactieve sessie. Na het klimaatalarm en een afvalvrije picknick vertrok het gezelschap per fiets.  Het Vrijbroekpark, het logistiek centrum van de Colruytgroep, Technopolis en de toekomstige locatie van Plopsaqua, waren slechts enkele stopplaatsen op de route die Mon Schepers, één van de vrijwilligers van de vzw, uitstippelde.

  “We rijden langs een aantal mogelijke projecten waarin Klimaan zou kunnen participeren.   Daarbij is het belangrijk om ook bedrijven en verschillende overheden te sensibiliseren en mee in de projecten te betrekken. Ik vertel op de verschillende plaatsen welke projecten er mogelijk zijn.  Later toetsen we bij de klimaners naar hun mening, maken we een selectie van de projecten waarin we stappen, en bespreken we de aanpak. “

Mon Schepers : Het idee om langs de E19 in Mechelen-Zuid geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen, komt de ruime omgeving ten goede. Niet alleen de bewoners uit de buurt, maar ook het Vrijbroekpark en de bedrijven in de buurt zullen er voordeel mee halen.  De leefkwaliteit zal aanzienlijk verbeteren, er wordt groene stroom opgewekt, en de investeerders kunnen een opbrengst krijgen. ” 

LED OP

Een eerste succesvol project van Klimaan was LED OP.  Via een groepsaankoop konden particulieren ledlampen kopen.  Er werden exact 2507 lampen aangekocht, wat een CO2-besparing van meer dan 34 ton zal opleveren.   De vereniging Natuurpunt kocht de meeste ledlampen aan, en werden daarvoor op het slotfeest van zaterdag als winnaar aangeduid.

Wooncoop, ook iets voor jou!

Wooncoop, ook iets voor jou!

Op woensdag 29 mei komt wooncoöperatie wooncoop op bezoek bij Klimaan en Ondernemershuis Mechelen voor een info-avond. Nog niet overtuigd of dit wel iets voor jou is? Karel Lootens geeft antwoord op enkele veelgehoorde vragen en twijfels.

Wat is wooncoop?

Wooncoop is een wooncoöperatie die een nieuwe manier van wonen voorstelt. De coöperatie is eigenaar van woningen en verhuurt ze aan de bewoners. Alle bewoners zijn ook aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Zo huurt elke bewoner als het ware bij zichzelf en verandert de band tussen huurder en eigenaar. Hierdoor is een meer duurzame en sociale kijk op wonen mogelijk, waarin de bewoners centraal staan.

Wie moet zeker naar dit info-moment komen?

Iedereen die geïnteresseerd is om op een andere manier naar wonen te kijken, is welkom! Dit gaat veel verder dan het financiële plaatje. Wooncoop heeft een langetermijnvisie op wonen, waarin bijvoorbeeld levenslang woonrecht een belangrijke rol speelt. Wooncoop wil goed wonen betaalbaar maken voor een breed publiek.

Samenhuizen blijkt in praktijk erg duur. Met mijn klein inkomen krijg ik geen lening bij de bank. Enkel huren is voor mij een optie. Is wooncoop dan iets wel voor mij?

Jazeker! In tegenstelling tot andere cohousing-projecten in Vlaanderen, wordt niet jij, maar de coöperatie eigenaar van de woning. Je betaalt huur aan de coöperatie, maar tegelijkertijd bouw je ook kapitaal op, door de aankoop van aandelen van de coöperatie. Je huurt aan kostprijs en krijgt korting afhankelijk van het aantal aandelen dat je hebt. Let op, dit is geen gesubsidieerde vorm van wonen.

Ik heb al een eigen huis. Waarom zou ik dan komen?

Je spaargeld investeren in aandelen van wooncoop is een ethische en zinvolle belegging. Zeker voor wie denkt aan een tweede eigendom, is wooncoop een mooi alternatief. Het rendement is zo niet enkel financieel, maar ook sociaal.

Ik kom wel luisteren wanneer er een concreet project is…

Een concreet project kan er pas komen wanneer er vraag naar is. Kom dus naar de info-avond om je interesse te tonen! Alles start met een trekkersgroep, maar die hoeft zeker niet alles zelf te doen. Een belangrijke rol van wooncoop is de bewoners ontzorgen. Transparantie en inspraak staan voorop, net als een duurzame en sociale kijk op wonen.

Overtuigd? Kom langs op woensdag 29 mei.

Meer lezen? https://www.wooncoop.be