Hernieuwbare energie

Klimaan wil samen met en voor burgers groene stroom projecten realiseren.  We doen dit op een duurzame manier en dat wil zeggen zowel ecologisch als economisch in balans. 

Wat is hernieuwbare energie of groene stroom nu juist?

Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Windenergie, zonne-energie, biomassa, (bepaalde) waterkracht en geothermische energie (winnen van warmte uit de aardbodem) zijn zowat de meeste gekende hernieuwbare energiebronnen.

Elektriciteit die gewonnen wordt uit hernieuwbare energiebronnen heet simpelweg ook groene stroom. Gewone elektriciteit die opgewekt wordt via de klassieke (fossiele) energieproducenten wordt ook wel grijze stroom genoemd. Fysisch is er geen verschil tussen beide. Het grote voordeel is dat groene stroom beter voor het milieu en het klimaat is.

 

Voor en door burgers

Wist je dat… in Duitsland één derde van de hernieuwbare energieprojecten in handen van burgers en coöperaties is?  Het heeft de goedkoopste stroom op de groothandelsbeurs in Europa. In Vlaanderen is amper 4% van de hernieuwbare energieprojecten in handen van burgercoöperaties.

Stroomversnellers is een recent initiatief van de Vlaamse regering, om duurzame energieprojecten in samenwerking met burgers op te zetten. Het Vlaams energieagentschap reikt aan de gemeentebesturen een subsidie per burger uit, als ze er in slagen om op openbare locaties hernieuwbare energieprojecten op poten te zetten gefinancierd door burgers, ook burgerparticipatie genoemd.

 

Dus Klimaan ging actief aan de slag, en we hebben inmiddels al een flinke lijst projecten op stapel staan, die we als CVBA Klimaan zullen realiseren. 

Heb je interesse om mee te werken aan één van onze projecten, of wil je graag mee investeren? Word dan snel lid of kom een kijkje nemen op één van onze bijeenkomsten van onze werkgroep hernieuwbare energie.

 

 

Blog

Ons Team

Kalender

Geen evenementen van deze categorie.