Project “delende buurten”

Project “delende buurten”

Autodelen.net en Klimaan hebben een lokaal project deelmobiliteit ingediend voor de wijk Nekkerspoel. Met dit project willen de projectpartners de buurtbewoners uit de bewuste wijk uitdagen om 60 dagen de wagen aan de kant te laten staan ten voordele van duurzame mobiliteitsalternatieven. In ruil mogen de buurtbewoners van de wijk voordelig een waaier aan duurzame alternatieven uittesten: van deel(bak)fietsen en de trein tot autodelen en carpoolen. Door de (vaak nog ongekende) vervoersmiddelen aan den lijve te ervaren, wordt de overstap aantrekkelijker. Bovendien wordt met de hele buurt een traject afgelegd, waardoor buurtbewoners elkaar kunnen steunen en warm maken om het nieuwe verplaatsingsgedrag vol te houden.

 

De doelstelling van het project is drieledig:

 

  • Het bewustmaken van de hele wijk over de alternatieven en de voordelen van auto-, fiets-, en stepdelen verder bekend maken.
  • Het activeren van buurtbewoners om de uitdaging aan te gaan en gedeelde mobiliteit te Hiermee mikken we op burgers die het autodelen overwegen (overwegingsfase van gedragsverandering). Het eigenhandig testen en de ondersteuning op maat wil hen over de streep halen om de stap naar deelmobiliteit (definitief) te zetten.
  • Het warm maken van de buurt voor gedeelde mobiliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers na afloop van het project. De positieve ervaringen met deelmobiliteit moeten de mindset van de bredere buurt verder positief beïnvloeden en een zaadje planten voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

Rol van Ambassadeurs

Doorheen het hele project is de rol van ambassadeurs en mond-tot-mondreclame cruciaal. Voor het meekrijgen van de buurt is het oprichten van een ambassadeursnetwerk cruciaal. Dit zal vertrekken vanuit (het netwerk) van vrijwilligers van Klimaan en Autodelen.net. Er worden momenteel nog bijkomende communicatiepartners gezocht in de wijk (handelaars, verenigingen, ouder/wijkcomités).

 

Ben je geïnteresseerd in duurzame en/of gedeelde mobiliteit en woon je in Nekkerspoel? Stip dan 20 december om 17u30 aan in je agenda! Dan komen we in zaal Papenhof met jullie, ambassadeurs, een eerste keer samen om te kijken wat er leeft en hoe we jullie buren overtuigen om mee te doen aan het project.

 

Omwille van COVID-regels weten we graag hoeveel mensen we kunnen verwachten. Stuur daarom een mailtje naar patrick.vanassche@klimaan.be  om je aanwezigheid te bevestigen.

Wat een impact … die koelkast

Wat een impact … die koelkast

“Ik ben Oskar en op donderdag 21 oktober heb ik de kans gehad om via de Youca-Day een dag voor Klimaan te werken. 

Ik leef zelf klimaatbewust en probeer mijn CO2 impact zoveel mogelijk te beperken. Ik eet vegetarisch en verplaats me zoveel mogelijk met de fiets. Ook op school probeer ik met ‘Climate4Change’ de groene gedachte te triggeren.

Mijn eerste opdracht  was om de tool “Impactschatter” te evalueren. Hmmm ik moet eerlijk bekennen dat ik me bij het functioneren van mijn koelkast tot op vandaag de dag geen vragen had gesteld… goed dat hier verandering in komt.

Toen ik de tool ‘ImpactSchatter’ bekeek, was ik benieuwd hoe energiezuinig onze koelkast is. Ik had verwacht dat dit in orde zou zijn. Toen ik zag dat het toestel een A/D toestel was en mijn mama me vertelde dat onze koelkast al 11 jaar oud was, kreeg ik al een voorgevoel.

Ik wou vergelijken hoeveel ik zou uitsparen als ik een A++/B toestel zou aanschaffen. Nadat de gegevens ingevuld waren, zag ik dat de aankoopkosten 250 euro lager liggen bij de aankoop van een A/D toestel MAAR toen ik de kosten van het verbruik zag was ik verbaasd. Ik zou na 10 jaar bijna 400 euro besparen puur op energiekost met een A++/B koelkast. Dat is veel geld en maakt de dure aankoopsom in mijn ogen goed!

Een ander belangrijk aspect zijn de milieukosten want een hoge CO2 uitstoot door het verbruik heeft niet alleen een grote impact op onze energiefactuur maar ook voor het klimaat. Ik keek op toen ik zag dat ons huidige toestel een zeer hoge CO2 uitstoot heeft. Ik zag dat door de aankoop van een nieuw toestel er 450 ton CO2 minder zou geproduceerd worden wat het equivalent is van anderhalve boom. Ik ben een persoon die houdt van harde bewijzen door middel van een transparante weergave van gegevens. Het is tof dat de gebruiker van ImpactSchatter door de gegevens zelf tot het inzicht komt dat een nieuw groener toestel niet alleen beter is voor het klimaat maar ook voor de portemonnee.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dat mijn koelkast toch niet zo groen is als ik dacht en dat ImpactSchatter een zeer gemakkelijke en handige tool is om te gebruiken. Tot slot heb ik met mijn mama de deal gemaakt dat de volgende keer dat we een koelkast gaan kopen, we eerst ImpactSchatter gaan raadplegen!”

 

Terugleververgoeding voor mijn zonnestroom : wat is de situatie ?

Terugleververgoeding voor mijn zonnestroom : wat is de situatie ?

Bron : Energiejournaal van 17/11/21

Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof, begin 2021, hebben gezinnen met zonnepanelen en een digitale meter niet langer het voordeel van de terugdraaiende teller. Ze hebben wel de mogelijkheid om hun overtollige zonnestroom te verkopen aan een energieleverancier.

Het vernieuwde dataplatform van de VREG geeft naast de informatie over  elektriciteits- en aardgasprijzen, de steuncertificaten en garanties van oorsprong nu ook informatie over de gemiddelde teruglevergoeding. 

Hieruit leren we dat de prijs die de energieleveranciers betalen voor een geïnjecteerde kWh zonnestroom gemiddeld hoog blijft. Sommige leveranciers zetten bewust in op een aantrekkelijk tarief voor klanten met zonnepanelen en digitale meter.

Bron: VREG

 

 

 

 

Klusbib en Klimaan geven inwoners tools in handen om hun energiefactuur te laten dalen

Klusbib en Klimaan geven inwoners tools in handen om hun energiefactuur te laten dalen

De gereedschapsbib Klusbib verhuist komend weekend zijn activiteiten naar een circulaire box in de Potterij. Sinds het voorjaar van 2017 moedigt het burgers aan om gereedschap niet langer aan te kopen maar te delen met elkaar. Door het stijgende aantal leden en nieuwe activiteiten was er nood aan een beter toegankelijke locatie. De nieuwe locatie geeft meteen ook de start voor een samenwerking met Klimaan zodat inwoners vat krijgen op de voor- en nadelen van energiebesparingsmaatregelen die je thuis kan uitvoeren.

 

Klusbib maakt onderdeel uit van Deelbaar Mechelen vzw dat naast de gereedschapsbib, waar al 200 gezinnen in de regio actief gebruik van maken, ook het project Deel-IT opstartte. ‘De Klusbib biedt de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief  allerhande toestellen voor in huis en tuin te ontlenen. Zoveel als we kunnen trachten we de ledenbijdrage te herinvesteren in nieuwe toestellen zodat het aanbod blijft groeien. Met Deel-IT leggen we de focus bij kwetsbare kinderen en bieden we deellaptops aan zodat de kinderen gedurende het ganse jaar zeker zijn van een goed werkende laptop. Op het hoogtepunt verdeelden we al meer dan 400 laptops.‘ vertelt Thomas Pluymers. In het afgelopen half jaar bouwde Deelbaar Mechelen samen met Miss Miyagi aan een circulaire box op het gelijkvloers van de Potterij waar beide projecten verder kunnen groeien. De box werd uitsluitend opgebouwd uit circulaire en ecologische materialen en vormt een voorbeeld voor het toekomstige bouwen.

 

De burgerbeweging Klimaan vzw ontwikkelde in de afgelopen tijd twee Klimaankoffers en de webtool ImpactSchatter. Vanaf komend weekend kunnen burgers de Klimaankoffers ontlenen in de Klusbib om hun energie- en waterverbruik in eigen woning door te lichten. Beide koffers zijn gevuld met tal van meettoestellen waarmee je te weten komt in wat je best kan investeren om je eigen verbruik te verminderen. Ben je van plan om enkele energieverslindende huishoudtoestellen, zoals verlichting, koelkast, wasmachine, stofzuiger of TV te vervangen? Dan kan de ImpactSchatter zijn nut bewijzen. Met deze gebruiksvriendelijke webtool kom je niet alleen te weten of je de investering in een energie-efficient toestel terug zal verdienen, maar ook of het kleiner energieverbruik – en dus minder broeikasgassen tijdens gebruik – de klimaatimpact van de productie van het nieuwe toestel wel zal compenseren. ‘Met deze virtuele app en echte ‘gereedschapkisten’ wensen we burgers te ondersteunen om vat te krijgen op hun energieverbruik in een periode van stijgende energieprijzen en tegelijkertijd zicht te krijgen wat ze zelf kunnen doen om hun impact op het klimaat te verkleinen‘ geeft Wim Debacker mee.

 

Samen hopen beide verenigingen zoveel mogelijk burgers mee te laten bouwen aan een duurzaam en klimaatvriendelijke stad. ‘We verwelkomen iedereen dan ook graag om even binnen te springen en beide verenigingen te leren kennen. Ben je nog niet overtuigd van deeleconomie of investeringen in de woning dan ben je dat wellicht wel na een bezoekje‘ geven Wim en Thomas overtuigend mee.

 

Op zaterdag 23 oktober, tussen 15.00 en 18.00 uur geeft Klimaan doorlopend info over het gebruik van beide tools in de Klusbib.