Klimavelo

Klimavelo

In september 2023 zijn wij gestart met ons nieuw project Klimavelo.

Met 3 fietsriksja’s voorzien we binnen een straal van 5 km vanaf de Grote Markt van Mechelen milieuvriendelijk vervoer voor mensen die zich niet zo gemakkelijk kunnen verplaatsen (weinig financiële middelen of beperkt mobiel). Tegen een lage prijs bieden wij vervoer op maat aan. Meer informatie vind u hier.

Met dit project wensen we ook nieuwkomers in Mechelen te betrekken door hen een opleiding te geven en vervolgens de ritten te laten uitvoeren.

Korte autoritten in een stadsomgeving hebben de meest directe negatieve impact op de luchtkwaliteit in onze stad. Via dit project voorzien we in een gezond alternatief. Naast luchtkwaliteit werken we aan een verkeersveilige, en leefbare stad met minder geluidshinder. Door het sociale en inclusieve karakter van dit project focussen we  daarenboven ook op de mentale gezondheid van de gebruikers.

Door een milieuvriendelijk alternatief voor de mobiliteit van minder mobielen aan te bieden willen we ook aantonen dat duurzame mobiliteit voor iedereen haalbaar kan zijn. Zo willen we alle Mechelaars aansporen om hun mobiliteitsgedrag te verduurzamen.

De riksja’s zijn – eens het project op kruissnelheid is – goed voor 1000 ritten per jaar. Dit komt neer op jaarlijks 2000 km fiets- in plaats van autovervoer. Ruw geschat betekent dit een vermindering van de CO2 uitstoot met 240 kg per jaar.

 

Nieuwe Vesten

Nieuwe Vesten

De tijdelijke inrichting van De Vesten is klaar en gaat op 19 december na de ochtendspits in gebruik.

Als Klimaner heb ik alle vergaderingen bijgewoond en actief  geparticipeerd. Alleen de extra vergadering van juni is me niet gelukt door Coronabesmetting, maar waardig vervangen door Tris en Friedl. Onze leidraad was de Visietekst die we met de werkgroep Lucht geschreven hebben. De Nieuwe Vesten is immers een stadsproject dat inzet op klimaattransitie: minder gemotoriseerd verkeer, meer actieve mobiliteit, betere lucht, minder lawaai, meer groen en waterinfiltratie, betere verbindingen tussen binnenstad en aangrensende wijken en buurten, meer kansen op spel en ontmoeting.

Wij worden steeds meer een stad voor mensen.

De nieuwe inrichting van de Ijzerenleen maakt me zeer gelukkig: hoe het opgeven van zeven parkeerplaatsen ruimte maakt voor groen, wateropvang en zitbanken. De eerste keer zag ik al mensen met rolator wat uitrusten bij het boodschappen doen.

Nog fijne eindejaarsontmoetingen bij familie en op straat.

Laat de stad u verwarmen, we mogen fiere Mechelaars zijn.

Groetjes, Mon

Project “delende buurten”

Project “delende buurten”

Autodelen.net en Klimaan hebben een lokaal project deelmobiliteit ingediend voor de wijk Nekkerspoel. Met dit project willen de projectpartners de buurtbewoners uit de bewuste wijk uitdagen om 60 dagen de wagen aan de kant te laten staan ten voordele van duurzame mobiliteitsalternatieven. In ruil mogen de buurtbewoners van de wijk voordelig een waaier aan duurzame alternatieven uittesten: van deel(bak)fietsen en de trein tot autodelen en carpoolen. Door de (vaak nog ongekende) vervoersmiddelen aan den lijve te ervaren, wordt de overstap aantrekkelijker. Bovendien wordt met de hele buurt een traject afgelegd, waardoor buurtbewoners elkaar kunnen steunen en warm maken om het nieuwe verplaatsingsgedrag vol te houden.

 

De doelstelling van het project is drieledig:

 

  • Het bewustmaken van de hele wijk over de alternatieven en de voordelen van auto-, fiets-, en stepdelen verder bekend maken.
  • Het activeren van buurtbewoners om de uitdaging aan te gaan en gedeelde mobiliteit te Hiermee mikken we op burgers die het autodelen overwegen (overwegingsfase van gedragsverandering). Het eigenhandig testen en de ondersteuning op maat wil hen over de streep halen om de stap naar deelmobiliteit (definitief) te zetten.
  • Het warm maken van de buurt voor gedeelde mobiliteit op basis van de ervaringen van de deelnemers na afloop van het project. De positieve ervaringen met deelmobiliteit moeten de mindset van de bredere buurt verder positief beïnvloeden en een zaadje planten voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

Rol van Ambassadeurs

Doorheen het hele project is de rol van ambassadeurs en mond-tot-mondreclame cruciaal. Voor het meekrijgen van de buurt is het oprichten van een ambassadeursnetwerk cruciaal. Dit zal vertrekken vanuit (het netwerk) van vrijwilligers van Klimaan en Autodelen.net. Er worden momenteel nog bijkomende communicatiepartners gezocht in de wijk (handelaars, verenigingen, ouder/wijkcomités).

 

Ben je geïnteresseerd in duurzame en/of gedeelde mobiliteit en woon je in Nekkerspoel? Stip dan 20 december om 17u30 aan in je agenda! Dan komen we in zaal Papenhof met jullie, ambassadeurs, een eerste keer samen om te kijken wat er leeft en hoe we jullie buren overtuigen om mee te doen aan het project.

 

Omwille van COVID-regels weten we graag hoeveel mensen we kunnen verwachten. Stuur daarom een mailtje naar patrick.vanassche@klimaan.be  om je aanwezigheid te bevestigen.

Wat een impact … die koelkast

Wat een impact … die koelkast

“Ik ben Oskar en op donderdag 21 oktober heb ik de kans gehad om via de Youca-Day een dag voor Klimaan te werken. 

Ik leef zelf klimaatbewust en probeer mijn CO2 impact zoveel mogelijk te beperken. Ik eet vegetarisch en verplaats me zoveel mogelijk met de fiets. Ook op school probeer ik met ‘Climate4Change’ de groene gedachte te triggeren.

Mijn eerste opdracht  was om de tool “Impactschatter” te evalueren. Hmmm ik moet eerlijk bekennen dat ik me bij het functioneren van mijn koelkast tot op vandaag de dag geen vragen had gesteld… goed dat hier verandering in komt.

Toen ik de tool ‘ImpactSchatter’ bekeek, was ik benieuwd hoe energiezuinig onze koelkast is. Ik had verwacht dat dit in orde zou zijn. Toen ik zag dat het toestel een A/D toestel was en mijn mama me vertelde dat onze koelkast al 11 jaar oud was, kreeg ik al een voorgevoel.

Ik wou vergelijken hoeveel ik zou uitsparen als ik een A++/B toestel zou aanschaffen. Nadat de gegevens ingevuld waren, zag ik dat de aankoopkosten 250 euro lager liggen bij de aankoop van een A/D toestel MAAR toen ik de kosten van het verbruik zag was ik verbaasd. Ik zou na 10 jaar bijna 400 euro besparen puur op energiekost met een A++/B koelkast. Dat is veel geld en maakt de dure aankoopsom in mijn ogen goed!

Een ander belangrijk aspect zijn de milieukosten want een hoge CO2 uitstoot door het verbruik heeft niet alleen een grote impact op onze energiefactuur maar ook voor het klimaat. Ik keek op toen ik zag dat ons huidige toestel een zeer hoge CO2 uitstoot heeft. Ik zag dat door de aankoop van een nieuw toestel er 450 ton CO2 minder zou geproduceerd worden wat het equivalent is van anderhalve boom. Ik ben een persoon die houdt van harde bewijzen door middel van een transparante weergave van gegevens. Het is tof dat de gebruiker van ImpactSchatter door de gegevens zelf tot het inzicht komt dat een nieuw groener toestel niet alleen beter is voor het klimaat maar ook voor de portemonnee.

Wat heb ik hieruit geleerd?

Dat mijn koelkast toch niet zo groen is als ik dacht en dat ImpactSchatter een zeer gemakkelijke en handige tool is om te gebruiken. Tot slot heb ik met mijn mama de deal gemaakt dat de volgende keer dat we een koelkast gaan kopen, we eerst ImpactSchatter gaan raadplegen!”