Waterbeheer

Het aardoppervlak bestaat voor 70% uit water. Slechts 3 % hiervan is zoet water. Van deze 3 % is slechts 1% drinkbaar. Nog steeds genoeg? Klopt, er is geen absoluut watertekort. Het probleem is echter dat  water op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig moet zijn. De watervoorraden zijn zeer ongelijk zijn verdeeld over de wereld, wat bovenstaande soms moeilijk maakt.

Klimaatverandering zal zorgen dat dit spanningsveld nog zal toenemen:

 • de stijgende zeespiegel zal zorgen voor toenemende verzilting van het oppervlaktewater
 • toename van droge periodes die hevige stortbuien afwisselen zal meer vervuiling met zich meebrengen

Het belangrijkste waar we hierbij van bewust moeten zijn, is dat we dagelijks drinkwater gebruiken bij activiteiten waarbij dit niet strikt noodzakelijk is. We dragen zorg voor ons water:

 1. Door opvang en gebruik regenwater aan te moedigen.
 2. Door ontharding aan te moedigen om meer waterinfiltratie in de bodem te bekomen.

  Graag al enkele tips om vanaf vandaag te veranderen?
  -Zing 2 liedjes in plaats van 5 in de douche. Per minuut bespaar je 15 liter water.

  -Schaf een regenwaterton/put aan. Dit water kan je gebruiken om het toilet door te spoelen, de planten water te geven, de was mee te doen,…

  -Zet de (vaat)wasmachine pas aan wanneer ze écht vol zit.

  -Installeer een spaarknop op het toilet. Deze ontbreekt nog bij 37% van de gezinnen! Leg desnoods een baksteen in de stortbak.

  -Was je auto met emmer en spons in plaats van met de tuinslang.

Met Klimaan willen we focussen op een duurzaam waterbeheer. Om efficiënter om te springen met water is er een mentaliteitswijziging nodig (waarom in godsnaam perfect proper water gebruiken om het toilet door te spoelen?). Er zijn enkele bedrijven in Vlaanderen die hierin een voortrekkersrol spelen. Vaak zijn dit bedrijven in de voedingssector, bijvoorbeeld brouwerijen, die hun waterverbruik willen terugdringen. Ze investeren in een eigen waterzuivering met een omgekeerde osmose installatie die het mogelijk maakt om een deel van hun afvalwater opnieuw op te waarderen tot drinkwaterkwaliteit en het water te hergebruiken in hun productieproces. Hierdoor hoeven ze minder grondwater op te pompen of leidingwater te verbruiken. Door dit soort initiatieven wordt de waterkringloop stapje voor stapje gesloten. 

Blog

Ons Team

Wil je je graag aansluiten bij dit team, word dan lid van Klimaan.

Kalender

Geen evenementen van deze categorie.